SEAC 2012

Datumi & roki!

20. avgust 2012: rok za prijavo na celodnevni izlet.

24. – 28. september 2012: konferenca v Ljubljani.
29. september 2012: celodnevni izlet.

Mestni muzej Ljubljana

Konferenca SEAC 2012 bo potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, Slovenija.

ZRC SAZU

Gostitelj konference bo ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center SAZU).

Utemeljitev

Astronomija, arheologija in etnologija ali socialna antropologija že od nekdaj vzbujajo pozornost javnosti in podžigajo domišljijo, verjetno zato, ker je njihovo zanimanje osredotočeno na nekaj, kar je oddaljeno tako v prostoru kot v času in zato težko – če sploh – dosegljivo. Zato ni čudno, da astronomska pojmovanja arheološko in etnografsko dokumentiranih družb, bistveno drugačnih od moderne zahodne civilizacije, niso le navdih za resne znanstvene raziskave temveč tudi za divje spekulacije. Udeležence konference SEAC 2012 želimo vzpodbuditi, da predstavijo tovrstne neosnovane teorije in interpretacije in jih znanstveno pretresejo. Takšno tematsko osredotočenost konference je motiviralo dejstvo, da je leto 2012 postalo predmet številnih objav, spletnih mest, filmov in javnih predavanj, katerih avtorji trdijo, da so za zimski solsticij leta 2012 stari Maji napovedali bodisi uničujoče naravne nesreče različnih vrst, celo konec sveta, bodisi temeljito spremembo človeške zavesti, ki da bo vodila v novo ero poglobljene duhovnosti in družbene harmonije. Večina teh spekulacij izhaja iz samovoljnih, bizarnih ali popolnoma fantastičnih razlag majevskega koledarskega sistema, astronomskega znanja in preroških besedil. Ker bo popularnost teh teorij, ki v zadnjih letih eksponentno narašča, po pričakovanjih dosegla višek v letu 2012 – ko bo SEAC, mimogrede, praznoval svojo prvo 20-letnico ali katun (majevski 20-letni ciklus) obstoja – in ker so bile tudi mnoge druge kulture žrtve podobnih šarlatanskih in sleparskih teorij, se zdi leto 2012 posebno primerno za njihovo kritično presojo in soočenje z interpretacijami, ki temeljijo na ustrezni metodologiji in razpoložljivih podatkih. Glede na tak poudarek konference so dobrodošli tudi prispevki o teoretskih in metodoloških vprašanjih, relevantnih za kulturno astronomijo in njena podpodročja. Bolj kot splošne in zgolj teoretske diskusije pričakujemo konkretne študije, ki naj ponazorijo uporabnost posameznih pristopov za reševanje specifičnih problemov. Ne glede na ta vodila bo Znanstveni organizacijski komite preučil vsak predlog za predstavitev rezultatov izvirnih raziskav, povezanih s kulturno astronomijo.

 

Kraj konference

Konferenca SEAC 2012 bo potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, organizira jo Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sofinancira pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Datumi in roki

 • Povzetek predavanja ali posterja, napisan v angleščini (400-500 besed z vsaj tremi bibliografskimi referencami), pošljite do 1. maja 2012 organizacijskemu komiteju (Ivan Šprajc in Gregor Meglič). Do 1. junija 2012 boste obveščeni, ali je bil povzetek sprejet. 
 • Rok za prijavo in plačilo kotizacije: 31. julij 2012.
 • Rok za prijavo na celodnevni izlet: 20. avgust 2012.
 • Rok za predlaganje kandidatov za nagrado Carlos Jaschek 2012: 1. junij 2012.
 • 24.-28. september 2012: konferenca v Ljubljani in poldnevni izlet. 
 • 29. september 2012: celodnevni izlet.
Za informacije o možnostih nastanitve glej angleško stran.

Galerija

 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery
 • Gallery

.